Central Secretariat
Mr. Kul Bahadur Gurung
 • DESIGNATION
  General Secretary
 • PHONE
  9851022814
 • EMAIL
  kulbdr@hotmail.com
View Bio
Mr. Tikaram Gurung
 • DESIGNATION
  Secretary
 • PHONE
  9851086791
 • EMAIL
  bochitrek@gmail.com
View Bio
Mr. Sudarshan Neupane
 • DESIGNATION
  Treasurer
 • PHONE
  9851053081
 • EMAIL
  cozytrek@gmail.com
Mr. Vinaya Shakya
 • DESIGNATION
  Member
 • PHONE
  9849252911
 • EMAIL
  vinayashakya@gmail.com
View Bio
Mr. Singi Lama
 • DESIGNATION
  Member
 • PHONE
  9841344341
 • EMAIL
  singilama@yahoo.com
Mr. Dipendra Pandey
 • DESIGNATION
  Member
 • PHONE
  9851036590
 • EMAIL
  greenkapil555@gmail.com
Mr. Shiva Bahadur Sapkota
 • DESIGNATION
  Member
 • PHONE
  9851140166
 • EMAIL
  shivasapkotaes@gmail.com
View Bio