Sardars (Renewed) Directory
Name Reg No. Address Phone Email
Bil Bahadur Thapa 124 Patlekhet 1, Myagdi 0 -
Pemba Gyalzen Sherpa 140 Muse 4, Solukhumbu 6841219541 -
Ang Phurba Sherpa 249 Chabahil-7, Kathmandu 9851032783 -
Chhuldim Temba Sherpa 252 Namche-1, Solu 1234 -
Pem Tenji Sherpa 260 Sotang-6, Solu 9841448039 -
Amar Bahadur Tamang 278 Dharapani 6,Solukhumbu 9851055494 -
Dawa Tashi Sherpa 295 Rolwaling-1, Dolakha 9841361132 -
Dhan Bahadur Gurung 312 Baseri 1, Dhadhing 1234 -
Hikmat Bahadur Karki 318 Kattike 3, Dhadhing 9808219794 -
Mingma Nuru Sherpa 350 Pawai -1,Solukhumbu 9851061758 -
Kami Rita Sherpa 351 Namche-7, Solu 9841423752 -
Mimgmar Serpa 367 Tapting-7, Solukhumbu 9841205294 -
Naga Dorji Sherpa 385 Khumjung-2, Solukhumbu 9841464573 -
Lachhu Bahadur Basnet 387 Kamlaxi-30, Kathmandu 0 -
Pemba Gyalzen Sherpa 409 Rolwaling-1, Dolakha 9841419150 -
Jit Bahadur Shrestha 422 Baksaul-5,Khotang 9862131120 -
Lhakpa Dorji Sherpa 432 Sotang-6, Solukhumbu 9841419441 -
Tul Bahadur Tamang 434 Deusa-6, Solukhumbu 0 -
Dawa Chiring Sherpa 446 Chaurikharka-6, Solukhumbu 9841739881 -
Kesh Ram Ghale 451 Sharadanagar 9, Chitwan 9851056952 -