Sardars (Renewed) Directory
Name Reg No. Address Phone Email
Dorchi Wangdak Bhote 2125 Hatiya-03, Sankhuwasabha 9851171340 -
Lankaram Tamang 2126 Gorakhani-09, Solukhumbu 9804753875 -
Gyan Bahadur Rai 2127 Pawakhola-1,Sangkhuwasabha 9860256348 -
Ngima Sherpa 2129 Wakachol - 9 , Khotong 9805988569 -
Lhakpa Gelu Sherpa 2130 Taksindhu -5, Solukhumbu 9842898455 -
Phurba Sherpa 2131 Makalu-02, Sankhuwasabha 9851178209 -
Chhiring Lama 2134 Hatiya-02, Sankhuwasabha 9860417323 -
Furi Sherpa 2135 Khijiphalate - 5 , Okhaldhunga 9803502739 -
Nawang Sherpa 2136 Makalu-09, Sankhuwasabha 9860513999 -
Ngima Gyaljen Sherpa 2137 Juving - 1 , Solukhumbu 9862587948 -
Ngangba Sherpa 2138 Makalu - 9 , Sankhuwasava 9842988772 -
Nuri Sherpa 2139 Goli - 7, Solukhumbu 9851249145 -
Thunang Lhomi 2140 Hatiya - 3 , Solukhumbu 9843757109 -
Mingma Ongdi Sherpa 2142 Makalu-1, Shankhuwashbha 9869666816 -
Raksha Raj Tamang 2143 Mechchhe- 6, Kavre 9840724952 -
Lakpa Sherpa 2145 Rakhabangdel - 5, Khotang 9843145530 -
Tenjing Sherpa 2144 Makalu-04, Sankhuwasabha 9869304904 -
Mahesh Kumar Sunuwar 2146 Kurung -5,Solukhumbu 9841773802 -
lakpa Dorjee Sherpa 2147 Gaurishankar -01, Dolakha 9851170795 -
Pema Chhumbi Sherpa 2148 Makalu-1, Shankhuwashbha 9869579850 -