General Members (Renewed) Directory
Name Reg No. Address Phone Email
Mimdas Tamang 4017 Sarsyukharka-6, Kavre ( Amizing Authentic Treks & Exp) 9818992750
Hareram Khadka 4096 Subarnapur-7,Parsa 9841505309 hkhadha12@gmail.com
Pur Bahadur Gurung 4099 Laprak - 3 , Gorkha 9849717889 guideyukta@gmail.com
Jeevan Raj Sapkota (Commt.) 4102 Kalika -6 , Kaski 9856032425
Ramchandra Karki (Commt.) 4103 Pawaigoudi- 3 , Sanga 9856032233
Sumi Lama (Commt.) 4105 Kartike Deurali -1, Kavre 9808018090 smlhorses1@gmail.com
Awadhesh Kumar Dash (Commt.) 4106 Tilathi -8, Saprari 9851031555
Padam Kumar Dulal (Commt. ) 4107 Kartike Deurali -8, Kavre 9851059311
Gun Bahadur Waiba (Commt.) 4108 Madan Kudari - 1 , Kavre 9851004025
Konchyok Palden Lopchan (Commt.) 4109 Bolde Phediche --1, Kavre 9851063821
Shiva Shankar Gautam(Commt.) 4113 Gunsi-1,Janakpur 851049562 gautamshivag@gmail.com
Chandra Prasad Rijal 4116 Khalte-03, Dhading 9851025424
Lhakpa Kitar Sherpa (AMC) 4118 Gudel -05, Solukhumbu 9808861155 lhakpaktr@outlook.com
Karma Sherpa ( Agency) 4123 Himalayan Karma Treks Pvt. Ltd 9843594972
Dorje Tamang( Agency) 4126 Himalayan Adventure Sports Pvt. Ltd 9801095424
Durga Bahadur Bhandari(A) 4138 Budhanilkhantha-14,Kathmandu(Malla Treks) 9851012336
Mira Neupane (Committ.) 4140 Ganjajamuna -6 , Dhading 9849117965
Pemba Sherpa ( S.) 4147 Lamabagar- 1 ,Dolakha 9841978267
Tika Bahadur Tamang(S) 4148 Rampur-8,Ramechhap 9851146797
Mingma Sherpa ( Committ. ) 4152 Kathmandu - 6 , Boudha 9851113533