IMM Advisory Committee
S.N. Name Designation Address Phone Email
1 Mr. Dinesh Gurung Chief-Advisor Saraswotithan, Lazimpat 9849256015 -
2 Mr. Okinobu Otsu Advisor Lazimpat 9851020558 otsu@mos.com.np
3 Mr. J. B. Singh Advisor Bansbari 9851068085 singhjb41@gmail.com
4 Mr. Kamal Man Gurung Advisor Pokhara 9856028791 -
5 Mr. Narayan Sundar Shrestha Advisor Kalimati 9851050251 -
6 Mr. Ram Chandra Karki Advisor - 9856032233 -
7 Mr. Palden Tamang Advisor - - -
8 Mr. Lhakpa Gelu Sherpa Advisor - - -
9 Mr. Mingma Gelu Sherpa Advisor - - -